مدیر گروه، آقای دکتر محمدجواد دانیالی : 31532174- 023

کارشناس گروه: آقای بخشعلی مومن پور : 31532174- 023

تلفن داخلی: 2174 

امروزه بینش در کنار دانش یکی از مهمترین ابزارهای نیل به سعادت و کمال بشری است و جامعه ای که از دانش لازم برخوردار باشد، اما درمسائل بینشی و اعتقادی ضعف داشته باشد، نمی تواند تعالی و کمال خویش را تضمین نماید. دروس مربوط به گروه معارف اسلامی در حقیقت متولی ارائه بینش های الهی در کنار دانش و معرفت بشری است.

گروه معارف اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان یکی از گروه های آموزشی با سابقه این دانشگاه می باشد که با عنوان گروه معارف اسلامی و دروس عمومی از بدو تأسیس دانشگاه سمنان با هدف خدمات دهی در ارائه دروس عمومی برای کلیه رشته های آموزشی آغاز به کار کرد. این گروه پس از جدا شدن دروس عمومی غیر معارفی (فارسی – تربیت بدنی – زبان انگلیسی و تنظیم خانواده) هم اکنون با عنوان « گروه معارف اسلامی »، با ارائه 36 واحد درسی که 14 واحد از آن برای دانشجویان الزامی است ، ارائه خدمات آموزشی، اعتقادی و فرهنگی می نماید.

راهنمای اخذ دروس معارف اسلامی

ملاحظات

واحد

نام درس

شماره

ردیف

دانشجویان موظفند فقط 4 واحد را انتخاب نمایند با رعایت پیش نیاز اندیشه 1 نسبت به اندیشه اسلامی 2

2

اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد)

9099047

1

2

اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)

9099048

2

2

انسان در اسلام

9099049

3

2

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

9099009

4

دانشجویان موظفند فقط 2 واحد را انتخاب نمایند

2

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

9099039

5

2

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

9099040

6

2

فلسفه اخلاق (مباحث تربیتی)

9099050

7

2

عرفان عملی در اسلام

9099011

8

دانشجویان موظفند فقط 2 واحد را انتخاب نمایند

2

انقلاب اسلامی ایران

9099041

9

2

آشنایی با قانون اساسی

9099051

10

2

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

9099052

11

دانشجویان موظفند فقط 2 واحد را انتخاب نمایند

2

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

9099053

12

2

تاریخ امامت

9099054

13

2

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام

9099058

14

دانشجویان موظفند فقط 2 واحد را انتخاب نمایند

2

تفسیر موضوعی قرآن کریم

9099055

15

2

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

9099056

16

دانشجویان موظفند این درس را انتخاب نمایند

2

دانش خانواده و جمعیت

9098039

17

به جای دروس تخصصی اختیاری می توان این درس را با تاثیر در معدل انتخاب نمود

2

ارزشهای دفاع مقدس

9099010

18

 

درس آشنایی با دفاع مقدس نیز به عنوان درس اختیاری؛ وهمچنین پس از حذف درس تنظیم خانواده، درس دانش خانواده و جمعیت به عنوان درس الزامی به گروه معارف اسلامی سپرده شده است.

اساتید گروه (هیأت علمی وحق التدریس) می بایست علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی متناسب، مجوز تدریس از معاونت آموزشی، پژوهشی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها را داشته باشند.

گروه معارف اسلامی دانشگاه سمنان دارای7 عضو هیأت علمی و 23 عضو حق التدریس است.

 

مشخصات اعضای هیئت علمی گروه معارف اسلامی:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته گرایش

 

1

دکتر محمود ابراهیمی ورکیانی

علوم سیاسی

 

2

استاد حسن دوست محمدی

الهیات و معارف اسلامی

 

3

دکتر علی اسماعیلی ایولی

فلسفه غرب

 

4

دکتر حسینعلی عربی

اخلاق اسلامی

 

5

استاد اعظم ابراهیمی

علوم قرآن و حدیث

6

دکتر محمدجواد دانیالی

مبانی نظری اسلام

 

7

دکتر مهدی بشارت

علوم سیاسی

 

8

 

دکتر حمزه نادعلیزاده

الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و کلام اسلامی)