گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدیر گروه: دکتر مهدی موحّدی محب (31532192)

کارشناس گروه: آقای سعید خدر

شماره تماس: 2130 3153 023

شماره داخلی: 2130 - 31532130 و 31532192

از آن جا که در جهان بینی توحیدی ، مبدأ وجود و مصدر حق ، تنها ذات باری تعالی است؛ لازم است تا قوانین و حقوق اسلامی متکی بر تعالیم وحیانی و از منابع معتبر و با روش درست استنباط و با تنظیم روابط حقوقی او با خود، خالق ، طبیعت و هم نوع خویش، وی را به کمال مطلوب رهنمون شود گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی در سال 1388 در دانشگاه سمنان تأسیس گردید.

دانش آموختگان این رشته ضمن برخورداری از توان نسبی در پاسخگویی و برخورد صحیح – سردفتری – وکالت و مشاوره حقوقی می‌باشد ضمن این که امکان ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) نیز وجود دارد.

 

اسامی اعضاء هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

 

ردیف

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

مرتبه

 

 

مدرک/ محل اخذ

 

 

ملاحظات

 

 

1

 

 

دکتر مصطفی جباری

 

 

دانشیار

 

 

دکتری – ایران

 

 

بازنشسته

2

 

 

دکتر حمید مسجدسرایی

 

 

استاد

 

 

دکتری – دانشگاه تهران

 

 

 

3

 

 

دکتر مهدی موحدی محب

 

 

دانشیار

 

 

دکتری – دانشگاه تهران

 

 

 

4

 

 

دکتر خسرو مؤمنی

 

 

استادیار

 

 

دکتری – دانشگاه تهران