گروه زبان شناسی همگانی

 

مدیر گروه: دکتر حمیدرضا حسن زاده توکّلی

کارشناس گروه: خانم سمیه هدایت

 

شماره تماس: 2189 3153 023

 

صیانت علمی و دانشگاهی از زبان دیرپای پارسی از وظایف همة مراکز علمی و فرهنگی ایران اسلامی است. دانشگاه سمنان به دنبال ایجاد ظرفیت‌های اجتماعی و نیز ویژگی منطقه‌ای سمنان به دلیل داشتن گویش‌های متفاوت که زمینة تحقیقات علمی و میدانی را برای استادان و دانشجویان گویش‌های متفاوت فراهم می‌کنند، در سال 1388 اقدام به تأسیس گروه زبان‌شناسی همگانی در مقطع کارشناسی ارشد کرد. در حال حاضر این گروه با 45 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایشزبان‌شناسی همگانی و آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان (آزفا) مشغول فعالیت علمی و پژوهشی است. این گروه علاوه بر داشتن سه عضو هیأت علمی ثابت و یک دانشجوی بورسیه دکتری، از همکاری اعضای گروه زبان انگلیسی و زبان و ادب پارسی برخوردار است.

 

 

اعضای هیأت علمی گروه زبان‌شناسی همگانی

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

مرتبه

 

مدرک - محل اخذ

 

تخصص

 

1

 

دکتر شهرام نقشبندی

 

استادیار

 

دکتری­ زبان­شناسی- ایران

 

آواشناسی و واجشناسی- صرف- گویش‌شناسی

 

2

 

دکتر سید حسین رضویان

 

دانشیار

 

دکتری­ زبان­شناسی- ایران

 

ادبیات از دیدگاه زبان‌شناسی- معنی‌شناسی- تحلیل گفتمان

 

3

 

دکتر ابراهیم رضاپور

 

استادیار

 

دکتری­ زبان­شناسی- ایران

 

جامعه‌شناسی زبان - تجزیه و تحلیل کلام