نامه تقدیر رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی از ریاست دانشگاه و دست اندرکاران در برگزاری همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی این رشته

 تقدیر نامه رئیس انجمن زبان و ادبیات عربی از ریاست دانشگاه و دست اندرکاران در برگزاری همایش کارآفرینی و تجاری سازی این رشته

نامه تقدیر رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی از ریاست دانشگاه و دست اندرکاران در برگزاری همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی این

کلمات کلیدی
سیدمهدی حسینی نژاد
تهیه کننده:

سیدمهدی حسینی نژاد

تصاویر

تقدیر نامه رئیس انجمن زبان و ادبیات عربی از ریاست دانشگاه و دست اندرکاران در برگزاری همایش کارآفرینی و تجاری سازی این رشته(1) -

0 نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *